הביקוש לטכנולוגיה ולחדשנות הישראלית בשיאו

Geomatrix Group מאפשרת לכם​

לקחת חלק בהצלחה!​

Geomatrix Group מציעה אפשרויות השקעה חדשניות:

ערכם של 8 סטרטאפים מתוך 11 להם שותפה החברה עלה לפחות ב-500%
!הצטרפו אלינו להצלחה של מיזמים אלו ועוד רבים נוספים

להצטרפות ולמידע נוסף על תוכנית המשקיעים של Geomatrix Group